Online en dag inschrijvingen met B-EID, lidkaarten (koppelingen ledenbestanden van AKTIVIA en VWF)
Uitgebreide controle van het inschrijvingsformulier

+ Geen lege of onvolledige formulieren
+ Controle van de correcte adressen (postcodes van West Europa, straten in België)
+ Controle op geldige emailadressen
+ Controle op geldige geboortedatums

Automatisch uitnodigingen per email versturen naar deelnemers.

Deelnemers worden geinformeerd per email over de status van hun inschrijving (na inschrijving, betaling, toekennen startnummer)

Afhandelen van de inkomende betalingen (CODA bestand, FORTIS rekening uittreksels)

Geen dubbele inschrijvingen